พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ทบ.ฯ

เมื่อ ๑๕ ส.ค. ๖๕, ๑๐๓๐ พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ทบ. และหลักสูตรพิธีกรด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ. โดยมี ผบช.ยศ.ทบ., ขรก.ยศ.ทบ. และผู้เข้ารับการอบรมฯ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง