พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. ร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ประจำเดือน ก.ย. 65

เมื่อ 13 ก.ย. 65 เวลา 0700 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. พร้อมด้วย รศ.พญ.นฤมล คล้ายแก้ว ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยศ.ทบ. , คณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และหน่วยในพื้นที่ ยศ.ทบ. ร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ประจำเดือน ก.ย. 65 ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.