พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน กิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.ย.65

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน กิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.ย.65

เมื่อ 29 ก.ย.65 เวลา 0900 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน กิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.ย.65 โดยมีนายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด ยศ.ทบ. และกำลังพลของหน่วยในพื้นที่ ยศ.ทบ. ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ.