พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ ชั้นต้น รุ่นที่ ๑๓

เมื่อ ๘ พ.ย. ๖๕, ๑๐๓๐ พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ ชั้นต้น รุ่นที่ ๑๓ ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ.

พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ ชั้นต้น รุ่นที่ ๑๓