พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๕ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๑ พัน.๑ รอ.

เมื่อ ๖ ธ.ค. ๖๕, ๑๙๐๐ – ๒๐๐๐ พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ., พ.อ. วานิช ฉอสันเทียะ หน.ผอร.กอศจ.ยศ.ทบ. และ พ.ต. อิสสเรศร์ สุรสัตยานนท์ อศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๕ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๑ พัน.๑ รอ. โดยมี ร.ท. ขจรเกียรติ ภาพเสถียรพงศ์ ผู้ฝึกทหารใหม่ พร้อมด้วย ผช.ผู้ฝึก, ครูฝึก และ ผช.ครู ให้การต้อนรับ และมียอดทหารใหม่เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๑๒๐ นาย