พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อ 23 ธ.ค.65 เวลา 1700 พ.อ. ดิษฐรัตน์ อมรวิทวัส รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. นำกำลังพล ยศ.ทบ. ,วทบ. ,รร.สธ.ทบ. และครอบครัวประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.