พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. ประกอบพิธีบวงสรวง พระบรมรูป ร.๕

เมื่อ 27 ธ.ค.65 เวลา 0709 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ยศ.ทบ. และหน่วยในพื้นที่ ยศ.ทบ. ประกอบพิธีบวงสรวง (ก่อนการบูรณะ) พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาวงกลม ยศ.ทบ.