พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. นำกำลังพล ประกอบพิธี เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อ 25 ธ.ค.65 เวลา 1700 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานนำกำลังพล ยศ.ทบ. ,วทบ. ,รร.สธ.ทบ. ,สมาคมแม่บ้านทบ.สาขา ยศ.ทบ. ,ทหารกองประจำการ และครอบครัวประกอบพิธี เจริญพระพุทธมนต์ และนั่งเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.