พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.มานพ กฤษแก้ว

เมื่อ 12 ม.ค. 66 เวลา 1600 ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.(พ.) มานพ กฤษแก้ว อดีต อศจ.ทบ. ณ วัดสุนทริการาม อ.หนองเสือ จว.ป.ท. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย