พ.อ. นิคม พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ให้แก่ข้าราชการ ขส.ทบ.

วันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๖, ๑๐๐๐ – ๑๑๐๐ พ.อ. นิคม พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ให้แก่ข้าราชการ กำลังพล สังกัด ขส.ทบ. โดยมี พ.อ. ยุทธศักดิ์ กองช่าง รอง ผอ.กองวิทยาการ ขส.ทบ. เป็นประธาน