พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตร อศจ. ชั้นต้น รุ่นที่ 13

เมื่อ 17 ม.ค. 66 เวลา 0800 พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นต้น รุ่นที่ 13 ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.