พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยายอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน ม.ค. 66 ณ วศ.ทบ.

เมื่อ 27 ม.ค. 66 เวลา 1000 พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยายอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน ม.ค. 66 ณ วศ.ทบ. โดยมี พล.ต. เรืองศักดิ์ แก่นกำจร จก.วศ.ทบ. เป็นประธาน