พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ณ บก.ทบ.

เมื่อ ๓๑ ม.ค. ๖๖, ๐๙๐๐ – ๑๐๐๐ พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร เรื่อง “หน้าที่บุตรธิดา – บิดามารดา พร้อมด้วยนโยบายการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy” สำหรับหน่วยในพื้นที่ บก.ทบ. โดย กพ.ทบ. เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดอบรมฯ มี พล.ต. เกรียงไกร ปราสาฑสุวรรณ รอง จก.กพ.ทบ. เป็นประธานฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย