พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ม.ค. 66

เมื่อ วันอังคารที่ 31 ม.ค.66 เวลา 0830 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา, นายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด ยศ.ทบ. และหน่วยในพื้นที่ ยศ.ทบ. ร่วมกิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ม.ค. 66 ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.