พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ ชั้นต้น รุ่นที่ ๑๒

เมื่อ ๑๖ พ.ย.๖๓, ๑๑๐๐ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ ชั้นต้น รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล