พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 5 ก.พ. 66

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 66 เวลา 0900 พ.อ.ดิษฐรัตน์ อมรวิทวัส รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นประธานนำกำลังพล ยศ.ทบ. ,วทบ. ,รร.สธ.ทบ. ,รร.กง.กง.ทบ. ,ทหารกองประจำการ และครอบครัวประกอบพิธี เจริญพระพุทธมนต์ และนั่งเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.