พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. นำข้าราชการ ยศ.ทบ. ประกอบพิธีทำบุญใส่บาตร ประจำเดือน ก.พ. 66

เมื่อวันอังคารที่ 7 ก.พ.66 เวลา 0730 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. พร้อมด้วย รศ.พญ.นฤมล คล้ายแก้ว ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยศ.ทบ., ข้าราชการ ยศ.ทบ., หน่วยในพื้นที่ ยศ.ทบ. และสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยศ.ทบ. ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญใส่บาตร ประจำเดือน ก.พ. 66 เพื่อร่วมอนุรักษ์วิถีไทยวิถีพุทธ และกิจกรรมความสามัคคี โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสุคันธาราม จำนวน 3 รูป มารับอาหารบินฑบาต