พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแกล้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน ก.พ. 66

เมื่อ 24 ก.พ. 66 เวลา 0830 พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.พ. 66 ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ. โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (พระอารามหลวง) เป็นองค์บรรยายธรรม