การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรทหารประจำเดือน ก.พ. ณ วศ.ทบ.

เมื่อ ๒๔ ก.พ.๖๖ เวลา ๑๐๐๐ ยศ.ทบ. จัด อศจ.ยศ.ทบ. ๒ นาย คือ พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม หน.วิชาการฯ และ ร.ต. สุริยา ศรีละคร อศจ.ยศ.ทบ. ดำเนินการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประเดือน ก.พ. ๖๖ ณ วศ.ทบ. โดยมี พ.อ. นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ รอง จก.วศ.ทบ. เป็นประธาน