พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. 66 พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ด้านผู้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 จาก ดร.มล.สราลี กิติยากร ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์