พล.ต.บรรเจิด สนามทอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่ รุ่นที่ 12

วันจันทร์ที่ 13 มี.ค.66 เวลา 1000 พล.ต.บรรเจิด สนามทอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารอนุศาสนาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.