พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มี.ค. 66 ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

เมื่อ 15 มี.ค. 66, 0900 – 1030 พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มี.ค. 66 ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. โดยมี พล.ท. ธงชัย รอดย้อย จก.ยก.ทบ. เป็นประธาน นำกำลังพลหน่วยในพื้นที่ บก.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมย