พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพิธีกรด้านศาสนาฯ รุ่นที่ 18

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มี.ค.66 เวลา 1100 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพิธีกรด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 18 ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.