พิธีวันกองทัพบก

พิธีวันกองทัพบก

ประวัติความเป็นมา

          วันกองทัพบก เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพม่า และทรงประสบชัยชนะ โดยใช้พระแสงของ้าวฟันพระมหาอุปราชาที่พระอังสะขวา สิ้นพระชนม์อยู่บนคอช้าง ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว

          จากการคำนวณทางประวัติศาสตร์ สงครามยุทธหัตถีตรงกับวันจันทร์ แรม ๒ ค่ำเดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช ๙๕๔ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๑๓๕ ดังนั้น วันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปี จึงเป็น “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” “วันยุทธหัตถี” และ “วันกองทัพไทย หรือวันกองทัพบก”

ลำดับพิธีวันกองทัพบก

          ๑. พิธีสักการะพระชัยมงคลภูมิ บริเวณข้างกองรักษาการณ์ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ในเวลา ๑๓๐๐ โดย ผบ.ทบ. เป็นประธาน ผู้ร่วมพิธี ๑๑ ท่าน โดยผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมเวลา ๑๒๕๐ ตามกำหนดการดังนี้

เวลา ๑๒๕๐     

          – ผู้ร่วมพิธีพร้อม

เวลา ๑๓๐๐     

          – ผบ.ทบ. เดินทางถึงบริเวณพิธี

          – ถวายพวงมาลัย

          – ผบ.ทบ.จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสักการะ

          – ผบ.ทบ.รับธูปจากเจ้าหน้าที่ และปักธูปที่เครื่องสักการะ

          – ผบ.ทบ.กล่าวคำถวายเครื่องสักการะ และอธิษฐานขอพร

          – เสร็จพิธี ต่อจากนั้นคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕

          ๒. พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ผบ.ทบ.เป็นประธาน ผู้ร่วมพิธี ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และ ผบ.นขต.ทบ.ในเขตกรุงเทพฯ รวม ๔๘ ท่าน โดยมีลำดับพิธี ดังนี้

เวลา ๑๓๐๕     

          – ผู้ร่วมพิธีพร้อม ณ บริเวณจุดที่กำหนด

เวลา ๑๓๑๐     

          – ผบ.ทบ. เดินทางถึงบริเวณพิธี

          – ผบ.ทบ. และผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเข้าประจำที่ตามจุดที่กำหนด

          – ผอ.สลก.ทบ.กล่าวความสำคัญของวัน ทบ.

          – ผอ.สลก.ทบ.สั่งถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ (ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพ)

          – ผบ.ทบ. และผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพ ๑ ครั้ง

          – ผบ.ทบ. เดินกลับมายืน ณ จุดที่กำหนดหน้าแถวผู้ร่วมพิธีและถวายความเคารพ

          – ผอ.สลก.ทบ.สั่งพัก

          – ผบ.ทบ.และผู้ร่วมพิธีลดมือลง เป็นอันเสร็จพิธี

          – ผบ.ทบ.และผู้ร่วมพิธีเดินทางไปยังห้อง ๒๒๑ เพื่อประกอบพิธีสงฆ์

          ๓. พิธีสงฆ์ ณ ห้องจัดเลี้ยง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ.  ผบ.ทบ. เป็นประธาน ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย อดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, ผบ.นขต.ทบ.หน่วยใน กทม.และนายทหารสัญญาบัตรหน่วยใน กทม. ๒๙ หน่วย หน่วยละ ๕ นาย เป็น ๑๔๕ นาย กำลังพลนายทหารประทวนและลูกจ้างใน บก.ทบ. จำนวน ๑๔๕ นาย รวมผู้ร่วมพิธีสงฆ์ประมาณ ๕๖๗ นาย โดยมีลำดับพิธี ดังนี้

เวลา ๑๓๒๐     

          – ผบ.ทบ.ถึงห้องพิธี

          – ผบ.ทบ.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

          – ผบ.ทบ.จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

          – อศจ. อาราธนาศีล

          – ผู้ร่วมพิธีสมาทานศีล

          – อศจ. ลาดภูษาโยง

          – ผบ.ทบ. ทอดผ้าบังสุกุล ๑๐ ผืน

          – พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล

          – อศจ. เก็บผ้าภูษาโยง

          – พระสงฆ์อนุโมทนา

          – ผบ.ทบ.กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณนักรบไทย ผู้พลีชีพเพื่อชาติ

          – อศจ. อาราธนาพระปริตร

          – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

          – เจ้าหน้าที่เทียบเครื่องไทยธรรมหน้าพระสงฆ์

          – อศจ. นำกล่าวคำถวายสังฆทาน

          – ผบ.ทบ.และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ๑๐ ท่าน ประเคนเครื่องไทยธรรม

          – พระสงฆ์อนุโมทนา

          – ผบ.ทบ.กรวดน้ำ

          – ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

          – ผบ.ทบ.กราบพระ และอำลาพระสงฆ์

          – เสร็จพิธี

          เมื่อเสร็จพิธี มีรถรับ – ส่ง อำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมพิธีสวนสนามและสาบานตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๑, ร.๑๑ รอ.

          ๔. พิธีสวนสนาม ลำดับการปฏิบัติพิธีสงฆ์

เวลา…………. น. 

          – พระสงฆ์-ผู้ร่วมพิธีพร้อม

          – หมู่เชิญธงฯ เชิญธงชัยเฉลิมพลเข้าสู่ศาลาประกอบพิธีฯ

          – อศจ.วงด้ายสายสิญจน์รอบธงชัยเฉลิมพล

          – ผบ.กองผสมสั่งถอดหมวก

          – ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

          – อศจ. อาราธนาศีล/พระสงฆ์ให้ศีล

          – อศจ. อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

          – ประธานฯ จุดเทียนน้ำมนต์ (เมื่อใกล้จบบท นะโม ๘ บท)

          – เจ้าหน้าที่เทียบเครื่องไทยธรรมหน้าพระสงฆ์ (เมื่อพระสงฆ์สวดถึงบททุกขัปปัตตา)

          – ประธานฯ และนายทหารผู้ใหญ่ถวายเครื่องไทยธรรม

          – พระสงฆ์อนุโมทนา

          – ประธานฯ กรวดน้ำ

          – อศจ. ปลดด้ายสายสิญจน์รอบธงชัยเฉลิมพล

          – อศจ. ถือบาตรน้ำมนต์ และเจ้าหน้าที่กางสัปทน/นิมนต์พระสงฆ์ (ทหารตั้งแถวเตรียมสวนสนาม)

          – ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

          – เจ้าหน้าที่ถอนเครื่องไทยธรรม เตรียมนำขึ้นรถ

          – รถรับพระสงฆ์เข้าเทียบ (เมื่อวงดุริยางค์เริ่มเดินกลับเข้าที่ ณ หัวแถว)

          – เจ้าหน้าที่เชิญธงลงจากยอดเสา

          – ประธานฯ กราบพระพุทธปฏิมาประธาน

          – พระสงฆ์ขึ้นรถกลับ

          – ประธานฯ เดินทางกลับ

          – เสร็จพิธี