พล.ต.บรรยง ทองน่วม รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารอนุศาสนาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 12 และการฝึกอบรมพิธีกรด้านศาสนาฯ รุ่นที่ 18

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มี.ค.66 เวลา 1000 พล.ต.บรรยง ทองน่วม รอง จก.ยศ.ทบ.(1) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารอนุศาสนาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 12 และการฝึกอบรมพิธีกรด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 18 สำหรับนายทหารชั้นประทวน ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.