พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน พ.ย.๖๓

เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๓ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน พ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล