พ.อ. ชนะชัย พบเตชา รอง ผบ.วทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน เม.ย. 66

เมื่อ 7 เม.ย. 66 เวลา 0900 พ.อ. ชนะชัย พบเตชา รอง ผบ.วทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน เม.ย. 66 ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ. โดยได้รับเมตตาจาก พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ เป็นองค์บรรยายธรรม