พล.ต. ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๘๒

เมื่อ ๒๔ เม.ย. ๖๖, ๐๙๓๐ พล.ต. ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. (๒) กรุณาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๘๒ ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.