พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์และทำบุญตักบาตรในวันธัมมัสสวนะ ประจำเดือน พ.ค. 66

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ค.66 เวลา 0730 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์และทำบุญตักบาตรในวันธัมมัสสวนะ ประจำเดือน พ.ค. 66 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ยศ.ทบ. และหน่วยในพื้นที่ ยศ.ทบ. คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรครูทหารของ ทบ. รุ่นที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.