พล.ต. ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิ.ย. 66 เวลา 0730 พล.ต. ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ.(2) เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มิ.ย. 66 ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.