พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีทำบุญวันสถาปนาครบ 104 ปี กอศจ.ยศ.ทบ.

เมื่อ 7 มิ.ย. 66 เวลา 0900 พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีทำบุญวันสถาปนา ครบ 104 ปี กอศจ.ยศ.ทบ. (1 มิ.ย. 66)

พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีทำบุญวันสถาปนาครบ 104 ปี กอศจ.ยศ.ทบ.