พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีรับ อศจ.ใหม่ เข้าหมู่คณะ

เมื่อ 8 มิ.ย.66 ,0900 พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปฏิญาณจรรยาบรรณ อศจ.ทบ.13 ข้อ มอบปลอกแขนและรับ อศจ.ใหม่ จำนวน 4 นาย เข้าหมู่คณะ ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล