พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. นำคณะ อศจ.ทบ. ส่ง ร.อ.ภัทรกฤติ รอดนิยม อศจ.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัด 4/67

เมื่อ 8 มิ.ย.66 ,1300 พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. นำคณะ อศจ.ทบ. ส่ง ร.อ.ภัทรกฤติ รอดนิยม อศจ.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัด 4/67 ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมกับ UN ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล