พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มิ.ย.66

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิ.ย.66 เวลา 0900 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ยศ.ทบ. และหน่วยในพื้นที่ ยศ.ทบ. ร่วมกิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มิ.ย.66 ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.