พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา

เมื่อวันพุธที่ 28 มิ.ย.66 เวลา 0900 พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. (2) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.