พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีสมโภชพระพุทธรูปบูชาประจำหน่วยทหารของ ทบ. (ส่วนที่ 2)

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ก.ย.66 เวลา 0930 พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีสมโภชพระพุทธรูปบูชาประจำหน่วยทหารของ ทบ. (พระพุทธสิงห์ชัยมงคล ส่วนที่ 2) ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ.