พ.อ.นิคม พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือนให้แก่กำลังพล ยย.ทบ.

เมื่อ 21 ก.ย. 66 เวลา 1000 พ.อ.นิคม พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นวิทยากรในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือนให้แก่กำลังพล ยย.ทบ. จำนวน 150 นาย ณ สโมสรนายทหาร ยย.ทบ. โดยมี พ.อ. สุชาติ สายบุตร นปก.ประจำ ยย.ทบ. เป็นประธาน