พ.อ. สรายุทธ เทพแจ่มใจ รอง เสธ.ยศ.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.ย. 66

เมื่อวันอังคารที่ 26 ก.ย. 66 เวลา 0900 น. พ.อ. สรายุทธ เทพแจ่มใจ รอง เสธ.ยศ.ทบ. (๑) เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน กันยายน โดยพระวินัยเมธารส ผช.จล.วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระสงฆ์องค์บรรยายธรรม ณ ห้องประชุมพุทธสิงห์ชัยมงคล อศจ.