พล.ต. กัณห์ สถิตยุทธการ รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง รุ่นที่ 12

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 66 เวลา 1400 น. พล.ต. กัณห์ สถิตยุทธการ รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง (ชั้นนายพัน) รุ่นที่ 12 และให้โอวาทแก่ นทน. ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.