กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ อ.เมืองตาก จว.ต.ก.

กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ อ.เมืองตาก จว.ต.ก.

เมื่อ 16 ต.ค. 66 พ.อ. นิคม พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. นำคณะ นทน.หลักสูตร อศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ 12 และสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จว.อ.ย. ศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ อ.เมืองตาก จว.ต.ก. โดยเข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.เจษฎา เงินกอบทอง ผบ.มทบ.310 และมอบเครื่องจักรทางการเกษตรแก่หน่วย มทบ.310 ร.14, ร.14/1, ร.14/2, ร.14/3 พร้อมสิ่งของอุปของอุปโภคบริโภค วงเงิน 200,000.บาท