พล.ต.กัณห์ สถิตยุทธการ รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ตุลาคม 66

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค.66 เวลา 0900 พล.ต.กัณห์ สถิตยุทธการ รอง จก.ยศ.ทบ. (1) เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ตุลาคม 66 มีคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ยศ.ทบ. และหน่วยในพื้นที่ ยศ.ทบ. เข้าร่วมในกิจกรรมฯ โดยมี พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วัดพระเชตุพนฯ เป็นองค์บรรยายธรรม เรื่อง “วันมหาปวารณา-ความสามัคคี” ณ ห้องประชุมพุทธสิงห์ชัยมงคล กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทบ.