พล.ต. กัณห์ สถิตยุทธการ รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานนำกำลังพลเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธ.ค. 66 เวลา 1530 พล.ต. กัณห์ สถิตยุทธการ รอง จก.ยศ.ทบ. (1) เป็นประธานนำกำลังพลร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ หอประชุมพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.