พล.ท. ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. ประธานในพิธีทำบุญทักษิณานุประทานก่อนบูรณะศาลาวงกลม ยศ.ทบ.

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธ.ค. 66 พล.ท. ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. ประธานในพิธีฯ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และกําลังพล ยศ.ทบ. ร่วมพิธีสักการะและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ในโครงการบูรณะศาลาวงกลม

 • 0949
  • จก.ยศ.ทบ. สักการะศาลกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
  • สักการะพระพุทธสิงห์ชัยมงคล ณ กอศจ.ยศ.ทบ.
  • สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศภษ.ยศ.ทบ.
  • สักการะหอพระ 77 จังหวัด
 • 1020
  • พิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ณ ศาลาวงกลม ยศ.ทบ.