พล.ท. ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร อศจ. ชั้นสูง รุ่นที่ 12

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 ม.ค. 67 เวลา 1009 พล.ท. ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล ศาสนสถานกลาง ทบ.

พล.ท. ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร อศจ. ชั้นสูง รุ่นที่ 12