พิธียกป้าย

พิธียกป้าย

วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติมิตรและประชาชนทั่วไปได้ร่วมในการประกอบพิธียกป้าย อันถือเป็นการสร้างความรักและสามัคคีในหมู่ญาติ

          ๒. เพื่อให้เจ้าภาพได้บำเพ็ญบุญในการยกป้ายอาคาร บ้านเรือน หรือบริษัทห้างร้านของตน ให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการเริ่มกิจการและให้มั่นคงถาวรสืบไป

การเตรียมการ

          – ป้ายที่เขียนชื่อไว้เรียบร้อยแล้ว ตั้งไว้ข้างโต๊ะหมู่บูชา

          – แป้งเจิม ๑ ที่

          – ทองคำเปลว ๓ แผ่น พร้อมขี้ผึ้งหรือกระเทียมทาปิดทอง

          – ดินสอดำ ๑ แท่ง  สำหรับลงยันต์

          – ด้ายสายสิญจน์ ๑ ม้วน

          – โต๊ะหมู่บูชา พร้อมเครื่องสักการะ

          – นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป  กรณีมีการเจริญพระพุทธมนต์

การปฏิบัติ (ถ้ามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้ว)

          เจ้าภาพ

               – จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ ๓ ครั้ง

                – อาราธนาศีล

                – ประธานสงฆ์ให้ศีล

                – อาราธนาพระปริตร

                – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เมื่อถึงเวลาฤกษ์

          ประธานสงฆ์    

               – ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ป้าย เจิม ปิดทอง ลงยันต์และผูกด้ายสายสิญจน์ที่ป้าย

          เจ้าภาพ

               –  ยกป้ายขึ้นประดิษฐานที่อาคาร  ผู้ร่วมพิธีถือด้ายสายสิญจน์

          พระสงฆ์

               – เจริญชัยมงคลคาถา  ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์

          เจ้าภาพ

               – ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์  พระสงฆ์ฉันเสร็จ

               – ประเคนไทยธรรม ร่วมกับญาติมิตร

               – กรวดน้ำ  รับพร

          ประธานสงฆ์    

               – ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่เจ้าภาพ และผู้ร่วมพิธี

               – เสร็จพิธี

หมายเหตุ  

          ถ้าไม่มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นิมนต์พระ ๑ รูป หรือเชิญประธานที่ไม่ใช่พระสงฆ์มาประกอบพิธียกตามขั้นตอนดังกล่าวก็ได้