กอศจ.ยศ.ทบ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิธีวางพวงมาลา)

เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๓ ๐๗๐๐ กอศจ.ยศ.ทบ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิธีวางพวงมาลา) ณ กอศจ.ยศ.ทบ. โดยมี พล.อ.ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ