พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมการสวดมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือน พ.ย.๖๓

เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๓, ๐๗๐๐ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมการสวดมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือน พ.ย.๖๓ ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.