พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม มทภ.๒ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด ๗๗ จังหวัด จำนวน ๑๐๑ องค์ ประดิษฐาน ณ ยศ.ทบ.

เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๓, ๐๙๐๙ พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม มทภ.๒ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด ๗๗ จังหวัด จำนวน ๑๐๑ องค์ ประดิษฐาน ณ หอประดิษฐานพระพุทธรูป ๗๗ จงหวัด ยศ.ทบ.