พล.ต.ชูชาติ คำนุช รอง จก.ยศ.ทบ. บรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ แก่ นทน.หลักสูตร อศจ.ชั้นต้น รุ่นที่ ๑๒

วันที่ ๒ ธ.ค.๖๓, ๐๙๐๐-๑๒๐๐ พล.ต.ชูชาติ คำนุช รอง จก.ยศ.ทบ.(๒) บรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ แก่ นทน.หลักสูตร อศจ.ชั้นต้น รุ่นที่ ๑๒ และ อาจารย์ กอศจ.ยศ.ทบ. ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.