พล.ท.สดับพงษ์ จันทุรัตน์ เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือน ม.ค.๖๔

เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๔, ๐๗๐๐ พล.ท.สดับพงษ์ จันทุรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษ จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมการสวดมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือน ม.ค.๖๔ ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.